Bestyrelsen

Bestyrelsen er FDF Hvidovres øverste myndighed der har det overordnede ansvar for kredsens virke.

Der er en række formelle forpligtelser i forhold til landsforbund, sogn, kommune som ligger i bestyrelsen.

Bestyrelses vigtigste opgaver er:

 • Økonomi (herunder kontingent, tilskud)
 • Ejendomsdrift (FDF Huset og Ingeborg)
 • Sparring med kredsledelse om børnearbejde

De formelle forpligtelser kan findes på FDF’s hjemmeside 2020 Vedtægter for FDF - korrektur maj 2021.pdf

Kredsbestyrelsen vælges på kredsens årlige årsmøde. Kredsledelsen sidder i bestyrelsen og vælges af lederrådet.

P.t. sidder følende i bestyrelsen:

 • Formand Bo Grøn-Iversen
 • Kasserer Max Løwe
 • Kredsleder Brian Adamsen
 • Brian Nielsen
 • Christian Greisik
 • Dorte Maegaard Tholstrup
 • Jesper Hjelm Østergaard
 • Jesper Bjerg
 • Lisbeth Munk Madsen (valgt af Risbjerg Kirke)
 • Martin Lewinsky

 

 • Bestyrelsen afholder typisk 4 møder årligt.

Bestyrelsen har nedsat et ejendomsudvalg der tager sig af den daglige drift af hhv. FDF Huset og Ingeborg.

Har du spørgsmål eller nysgerrig er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen – feks. Bo Grøn-Iversen bo@bogron.dk / 2218 5444

Venlig hilsen

Brian Nielsen , Martin Lewinsky , Bo Grøn-Iversen , Diana Køster , Max Løwe , Jesper Bjerg , Jesper Hjelm , Oliver Gulager Danielsen , Christian Helring Greisik
Dato Aktivitet Fil