Vennerne

Hvem er FDF Hvidovres venner?

Venneforeningen til FDF Hvidovre er en støtteforening, der har en historie, der går over 25 år tilbage.
Vores formål er at bakke op om FDF Hvidovres aktiviteter ved bl.a. at støtte økonomisk, så de børn
der måske ikke ville have råd til at komme afsted på ture og lejre alligevel får mulighed for det. Det er
da en total fed idé for en forening – ikk’? 

Hvordan støtter du os og hvad kan du bruge os til?

Du kan både støtte os og vi kan støtte dig .. Sådan lidt Robin Hood agtigt...

Hvordan støtter du os?

Vi afholder 2 bankospil om året. De fleste af vores indtægter kommer fra bankospillene. Den bedste
støtte er derfor, at du kommer og spiller med, så vi alle får en bankofest ud af det. Lidt moderne kan vi
også kalde det for vores banko-charity-arrangement :-)

Du er også velkommen til at støtte os via et medlemskab.
Et medlemskab koster 75 kr. om året og er
100 % uforpligtende. Du vælger naturligvis selv, om du vil støtte os med mere end 75 kr.

Bidrag til foreningen kan sendes via MobilePay 50206.

Hvad kan du bruge os til?

Hvis din økonomiske situation gør, at du har svært ved at få dine børn afsted på arrangementer,
arrangeret af FDF Hvidovre, så tal med dit barns leder om det ved tilmeldingen. I øjeblikket støtter vi
ture og lejre med 50 %, for dem der har brug for det.

Vi skal ikke have overskud

Vores primære formål er at hjælpe børn og unge afsted på lejre. Sekundært, støtter vi FDF Hvidovre, i
den udstrækning der er økonomi til det. Det kan f.eks. være i form af gaver som de kanoer kredsen
råder over, eller støtte til større arrangementer som f.eks. kredsens tur til Grønland i 2015. 

Hvem består bestyrelsen af?

Arbejdet i FDF Vennernes bestyrelse er 100 % frivilligt og ulønnet. Medlemmerne består af en
blanding af FDF’ere og forældre der har direkte eller indirekte tilknytning til FDF. Fælles for os er, at vi
har et blåt hjerte (FDF-farven) der banker for at sikre, at så mange som muligt får de oplevelser vi selv
har haft eller har oplevet vores børn have gennem FDF Hvidovre.

Er der plads til dig i bestyrelsen?

Hvis du har overskud til at give en hånd med, så skriv gerne til os. Arbejdet består i at finde
sponsorere, afholde bankospil, deltage i 2 – 4 årlige møder, hygge, drikke en masse kaffe og måske en øl en gang imellem også :D

Er du interesseret, så skriv til vores formand Jesper Hjelm på jesperhjelm@gmail.com

Venlig hilsen

Brian Adamsen , Jesper Hjelm
Dato Aktivitet Fil